Perbandingan Belanjawan PMX Anwar vs Perikatan Nasional

1.0 PMX Berjaya Mengurangkan Belanjawan Defisit

2021 – 6.5% ( Muhyiddin )

2022- 5.6% ( Ismail Sabri )

2023 – 4.9% ( Anwar )

2024 – 4.3% ( Anwar )

2.0 Subsidi Rakyat Tertinggi

2021 – RM 28 Billion ( Muhyiddin )

2022 – RM 77.7 Billion ( Ismail Sabri )

2023 – RM 64 Billion ( Anwar )

2024 – RM 81 Billion ( Anwar )

3.0 Bantuan Wang Tunai Tertinggi

2021 – RM 6.5 Billion ( Muhyiddin ) – BPR

2022 – RM 7.8 Billion ( Ismail Sabri ) – BKM

2023- RM 8 Billion ( Anwar ) – BTR

2024 – RM 10 Billion ( Anwar ) – BTR

4.0 Bonus Penjawat Awam Tertinggi

2021 – Penjawat awam RM 600 , pesara RM 300 ( Muhyiddin )

2022 – Penjawat awam RM700 , pesara RM 300 ( Ismail Sabri )

2023 – Penjawat awam RM 700 , pesara RM 350 ( Anwar )

2024 – Penjawat awam RM 2000 , pesara RM 1000 ( Anwar )

5.0 Subsidi & Insentif Kepada Sektor Pertanian ( Petani & Nelayan )

2021 – RM 1.7 Billion ( Muhyiddin )

2022 – RM 1.7 Billion ( Ismail Sabri )

2023 – RM 1.6 Billion ( Anwar )

2024 – RM 2.6 Billion ( Anwar )

6.0 Bantuan Awal Pra Persekolahan

2021 – RM 328 Juta ( Muhyiddin )

2022 – RM 450 Juta ( Ismail Sabri )

2023 – RM 450 Juta ( Anwar )

2024 – RM 788 Juta ( Anwar )

7.0 Harga Lantai Belian Padi Tertinggi

2021 – RM 1200 per tan ( Muhyiddin )

2022 – RM 1200 per tan ( Ismail Sabri )

2023 – RM 1200 per tan ( Anwar )

2024 – RM 1300 per tan ( Anwar )

8.0 Peruntukkan Perumahan Rakyat Tertinggi

2021 – RM 1.2 Billion ( Muhyiddin )

2022 – RM 1.5 Billion ( Ismail Sabri )

2024 – RM 2.47 Billion ( Anwar )

9.0 Peruntukkan Pendidikan Tertinggi

2021 – RM 50.4 Billion ( Muhyiddin )

2022 – RM 52.6 Billion ( Ismail Sabri )

2023 – RM 55.2 Billion ( Anwar )

2024 – RM 58.7 Billion ( Anwar )

10.0 Peruntukkan Kesihatan Tertinggi

2021 – RM 31.9 Billion ( Muhyiddin )

2022 – RM 32.4 Billion ( Ismail Sabri )

2023 – RM 36.3 Billion ( Anwar )

2024 – RM 41.2 Billion ( Anwar )

11.0 Dana Pembangunan Sabah & Sarawak Tertinggi

2021 – RM 9.6 Billion ( Muhyiddin )

2022 – RM 9.16 Billion ( Ismail Sabri )

2023 – RM 12.1 Billion ( Anwar )

2024 – RM 12.4 Billion ( Anwar )

12.0 Peruntukkan Hal Ehwal Islam Tertinggi

2021 – RM 1.4 Billion ( Muhyiddin )

2022 – RM 1.5 Billion ( Ismail Sabri ) ‘

2023 – RM 1.5 Billion ( Anwar )

2024 – RM 1.9 Billion ( Anwar )

13.0 Nilai Ambang Muflis Tertinggi

2021 – Nilai Ambang Daripada RM50,000 kepada RM100,000

2022 – Nilai Ambang Daripada RM50,000 kepada RM100,000

2023 – Nilai Ambang Daripada RM50,000 kepada RM100,000

2024 – Nilai Ambang Tidak Melebihi RM 200 000

14.0 Sumbangan Guru takmir, Guru KAFA, Imam, Bilal Tertinggi

2021 – RM 500 ( Anwar )

2022 – RM 500 ( Ismail Sabri )

2023 – RM 600 ( Anwar )

2024 – RM 700 ( Anwar )

Subscribe To Our Telegram Channel :
The Coverage Malaysia
Share: